درباره ما

مقام معظم رهبری در بسیاری از بیانات خود در جمع روحانیون بارها بر موضع روحانیت و جایگاه آن در میان مردم سخن گفته اند. ایشان در یکی از بیانات خود اشاره کرده اند که « روحانیت به خاطر وضع خاص خود و ارتباطی که با مردم داشته و اعتقادی که مردم نسبت به آن داشته اند ، منشاء تحولات مهم اجتماعی و دینی و سیاسی بوده و یا در این تحولات نقش بسزایی داشته است». در فرازی دیگرایشان این سؤال را مطرح می کنند که امروز موضع روحانیت چه باید باشد و کجا قرار بگیرد؟ یکی دیگر از بیانات مقام معظم رهبری تاکید دارد که ارتباط روحانیون با مردم یک ارتباط دو جانبه و تنگاتنگ است.

 

این وبسایت می کوشد تا سنجشی از گفتگو میان روحانیت و مردم ارائه دهد. امیدواریم به یاری حق تعالی بتواند جامعه روحانیون را از نزدیک در جریان بازخورد های مردم قرار دهد. مردم سالاری دینی که حاصل مجاهدات قدسی امام راحل است امانتی الهی است که تنها با ارتباط نزدیک تر میان مردم و روحانیت صیانت می شود.