نگاه‌های تنگ و تاریک و متحجر از دین‌داری – محمد مقدم

از انسان نمی‌شود حقوقش را گرفت دولت و ملت باید باهم پیوند داشته باشند. اگر چنین نشد، نگاه‌های تنگ و تاریک و متحجر از دین‌داری مطمئنا نظام دینی را در برابر اراده مردم قرار می‌دهد و در این میان آنچه رنگ می‌بازد، دین است.

%۱۰۰


کل آرا
۱۶۳

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.