روحانیت و مسئولان باید به مردم برگردند – هاشم‌زاده‌هریسی

هرچه سطح حفاظت ها کمتر شود بهتر است چون روحانیت و مسئولان باید به مردم برگردند متأسفانه این مسئله عادت شده فکر کردند نباشد ناامنی می شود.

%۷۹

%۲۱

کل آرا
۱۶۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.