احمد جنتی – وصعیت معیشتی مردم بسیار بد است

وضعیت معیشتی مردم بسیار بد است البته من وارد این حوزه نمی‌شوم چون کاری از دستم برنمی‌آید اما زمانی که غذا می‌خورم ناراحتم که چرا ما دستمان به دهانمان می‌رسد ولی برخی دیگر از مردم این امکان را ندارند. مسئولان باید با وضع فقیرانه زندگی کنند تا فقرا از غصه دق نکنند؛ وقتی وضع معیشتی بد باشد همین فقرا در خیابان اعتراض می‌کنند چرا که نمی‌توانند زندگی را تحمل کنند.

%۵۶

%۴۴

کل آرا
۲۲۱

یک نظر

  1. تنها فقرا در خیابان اعتراض نکردند. اعتراضات مردم خواستگاه اقتصادی دارد اما خواستگاه سیاسی و اجتماعی نیز دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.