به دیگران نهیب می زنیم و فرافکنی می کنیم – هاشم زاده هریسی

به جای بررسی عملکرد های خودمان همیشه به دیگران نهیب می زنیم و فرافکنی می کنیم! نارضایتی ها علنی و همگانی شده است نظام اسلامی مان و مردم عزیزمان را دریابیم همین امروز که فردا دیر است!  

%۶۹

%۳۱

کل آرا
۱۷۰

یک نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.