سید مهدی طباطبایی – ابهت خود را در فاصله گرفتن از توده مردم و حصارکشی های نماز جمعه بودن نبینند

من این هشدار و نصیحت را به ائمه جمعه می کنم که ابهت خود را در جدایی از مردم و فاصله گرفتن از توده مردم و جلوتر از میله ها و حصارکشی های نماز جمعه بودن نبینند.

%۱۰۰


کل آرا
۱۲۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.