جواد فاطمی نسب – تا وقتی خودم در چادر زندگی نکنم

تا وقتی خودم در چادر زندگی نکنم نمی‌توانم رنج مردم را درک کنم و فصل سرما را در شرایطی همچون سایر مردم سپری کنم تا مردم همواره بدانند روحانیت از مردم جدا نیست و درد مردم را وقتی در چادر هستم خجالت نمی‌کشم بشنوم، چراکه شرایط آنان را درک می‌کنم.

%۸۲

%۱۸

کل آرا
۱۵۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.