علی رضا پیروزمند – عرض می کنم عمده و بخش اعظم هزینه‌های حوزه‌های علمیه

عرض می کنم عمده و بخش اعظم هزینه‌های حوزه‌های علمیه توسط مراجع معظم، مقام معظم رهبری و از منظر وجوهات شرعی تعیین شده و می‌شود، اما باید روشن و فرهنگ سازی شود که مومنین بدانند وجوهاتی که می‌دهند صرف چه می‌شود. مردم فکر نکنند وجوهاتی که می‌دهند خدایی نکرده صرف امور شخصی می‌شود.

%۵۲

%۴۸

کل آرا
۱۵۳

یک نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.