محسن رهامی – روحانیت ما باید سخنگوی مردم باشند

روحانیت ما باید سخنگوی مردم باشند. اما می بینیم که نوعا خطباى نمازهاى جمعه به نوعی سخنگوی حکومت شده اند تا اینکه سخنگوی توده مردم باشند.

%۷۰

%۳۰

کل آرا
۱۶۷

یک نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.