عسگر دیرباز – عده‌ای در جامعه از وضعیت بسیار خوبی برخوردارند

عده‌ای در جامعه از وضعیت بسیار خوبی برخوردارند و وضع اقتصاد عده‌ای نیز وخیم است. هر چند این مسأله در همه جای جهان وجود دارد، اما پیاده‌سازی عدالت در جامعه از مهم‌ترین اهداف انقلاب بود، به همین سبب است که رهبر انقلاب در فرمایشات اخیرشان فرمودند که ما در این زمینه کارنامه موفقی نداشته‌ایم.

%۵۹

%۴۱

کل آرا
۱۸۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.