حسن روحانی – برخوردهای خوشونت آمیز و اهانت و نضعیف پلیس

رفتارها و برخوردهای خشونت آمیز و اهانت و تضعیف پلیس که حافظ نظم و امنیت جامعه است، از طرف هر گروهی که انجام گیرد، به هیچ وجه تحمل نخواهد شد.

%۶۹

%۳۱

کل آرا
۱۶۶

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.