مختار کرامی – کارکرد روحانیت است که در دهه اخیر افول کرده

کارکرد روحانیت است که در دهه اخیر افول کرده، نکته کلیدی این است که ذائقه مردم عوض شده، مردم پوست‌اندازی کرده‌اند، زندگی مردم، پوشش مردم، تغذیه مردم، رفتار آنان و خواسته‌هایشان تغییر کرده است، به همین خاطر سئوالی که اینجا مطرح بوده این است آیا جامعه تبلیغی ما هم با محوریت روحانیت این پوست‌اندازی را کرده است یا فقط سنتی عمل می‌کند و مطابق با ذائقه مردم ورود نکرده است؟

%۵۸

%۴۲

کل آرا
۱۹۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.