محمد علوی گرگانی – نباید اجازه داد زیر میزی و رشوه وجود داشته باشد

نباید اجازه داد زیر میزی و رشوه وجود داشته باشد و باید در این زمینه نظارت‌ها تقویت شده تا شاهد چنین بی‌مسؤولیتی‌ها نباشیم.

%۸۲

%۱۸

کل آرا
۱۴۰

یک نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.