علی شیرازی – ملت ایران حاضر است هستی‌اش را برای اعتقاداتش بدهد

الان ملت ایران حاضر است هستی‌اش را برای اعتقاداتش بدهد. این تغییر و تحول کمی نیست فرق جوان امروز با جوان دیروز این است. هنر امام این بود که جوان دنیاگرایی که به سمت مادیات حرکت می‌کرد، از این جوان یک مجاهدی ساخت که حاضر است روی مین برد و دین باقی بماند؛ ارتش دوران طاغوت آیا اینگونه بود؟

%۲۹

%۷۱

کل آرا
۱۵۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.