حسین نوری همدانی – حوزه های علمیه خواهران

طرح و برنامه های بسیار خوبی برای حوزه های علمیه خواهران وجود دارد اما این طرح ها و برنامه ها باید عملی شود چرا که همانطور که دنیا به متخصص دینی مرد نیاز دارد به همان اندازه نیز به زنان متخصص در علوم دینی نیازمند است.

%۵۷

%۴۳

کل آرا
۱۵۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.