علی اکبر حمیدزاده گیوی – نسبت به مساله حجاب نهایت حساسیت را نشان می دهند

من در شگفت هستم که فقهای بزرگواری هستند که نسبت به مساله حجاب نهایت حساسیت را نشان می دهند، اما وقتی صحبت از اختلاس، کلاهبرداری، کلاهگذاری، سوء استفاده از مدیریت و موقعیت های سیاسی و اجتماعی به میان می آید چندان چیزی از آنها نمی شنویم و این تداعی می شود که انگار نه انگار که در صحنه فقاهت حضور دارند این در حالی است که وظیفه یک فقیه حضور همه جانبه در صحنه فقاهت است تا بتواند ابعاد زندگی مکلفین را پوشش دهد.

%۶۷

%۳۳

کل آرا
۱۵۰

یک نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.