محمد علی علوی گرگانی – اهمیت حفظ منابع طبیعی

اگر اهمیت حفظ منابع طبیعی به عنوان ثروتی ملی برای مردم به خوبی تبیین شود، شاهد آسیب رساندن به آن نخواهیم بود.

%۷۳

%۲۷

کل آرا
۱۱۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.