ناصر مکارم شیرازی – برخی می گویند مسائل مهمتری از حجاب وجود دارد

برخی می گویند مسائل مهمتری از حجاب وجود دارد و باید به آن ها برسیم در حالی که اگر انسان بیماری هایی دارد باید همه را علاج کند، این مسأله هم مغالطه است و همه منکرات باید نهی شوند.

%۳۸

%۶۳

کل آرا
۱۲۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.