حسن روحانی – همه حق دارند انتقاد کنند

همه حق دارند انتقاد کنند، انتقاد وظیفه همه و در اسلام به معنای سخن دلسوزانه و اصلاح‌گرانه است؛ همه در برابر پیشوایان و مسئولین حق نصیحت دارند؛ نصیحت همان انتقاد سازنده و دلسوزانه است و تخریب به معنای نقد نیست.

%۶۲

%۳۸

کل آرا
۹۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.