علی یونسی – دراویش مانند همه فرقه‌ها و مذاهب و اقلیت‌های مذهبی و دینی و قومی

جریان دراویش مانند همه فرقه‌ها و مذاهب و اقلیت‌های مذهبی و دینی و قومی، در ایران یک فرصت عالی برای همگرایی و انسجام ملی و تحکیم بیشتر امنیت ملی هستند، مشروط به اینکه، همه آنها را همانند اعضای یک پیکر و خانواده بزرگ ایرانی و ایران، بدانیم و هیچگونه تبعیض و تضییقی روا نداریم.

%۷۰

%۳۰

کل آرا
۷۳

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.