علیرضا اعرافی- ذات حوزه ریشه در مردم دارد

ذات حوزه ریشه در مردم دارد و به توده مردم وصل است. جدایی از این منبع لایزل الهی برای حوزه قابل تصور نیست و اگر ذره ای لرزش داشته باشیم به حوزه ضربه می زنیم.

%۳۸

%۶۲

کل آرا
۷۹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.