سید رضا اکرمی – ما در بخش عدالت عقب افتاده‌ایم

مخاطب بیانات رهبر معظم انقلاب در آن سخنرانی، فقط قوای سه‌گانه نبودند بلکه به صورت عام فرمودند ما در بخش عدالت عقب افتاده‌ایم. بخش خصوصی و تعاونی در کنار بخش دولتی نیز به عنوان بخش‌های مهم اقتصادی نتوانسته‌اند در تحقق عدالت اقدام مؤثری انجام دهند تا فاصله‌های طبقاتی کاهش یابد. در واقع این اقدامات نتوانسته باعث شود که فقرا این همه در مضیقه نباشند و رفاه و بی‌دردی اغنیا افزایش نیابد.

%۶۵

%۳۵

کل آرا
۸۳

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.