حسین نوری همدانی – رأی مردم به معنای چک سفید دادن به مسؤلان نیست.

برخی مسؤلان تصور می کنند چون که مردم به آن ها رأی دادند هرچه که گفتند باید همان باشد و کسی حق اظهار نظر ندارد، در حالی که رأی مردم به معنای چک سفید دادن به مسؤلان نیست.

%۵۳

%۴۷

کل آرا
۷۴

یک نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.