نصرالله پژمانفر – رییس جمهور در مقام رییس جمهوری

رییس جمهور در مقام رییس جمهوری باید کار خود را در حوزه کشاورزی،‌صنعت، و سایر کارهای اجرایی داشته باشد نه مسایلی که به او مربوط نیست.

%۵۶

%۴۴

کل آرا
۶۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.