محمدحسن ابوترابی – اختلاف در آموزه های دینی راه را برای اختلاف در میان جامعه اسلامی و انسانی هموار می کند

اختلاف در آموزه های دینی راه را برای اختلاف در میان جامعه اسلامی و انسانی هموار می کند. باید بدانیم قرآن خمسه طیبه را مشعل دار علم و طهارت می داند و اگر از این بزرگواران به عنوان امام، مقتدا و رهبر جامعه اسلامی و انسانی بهره گیریم جامعه به وحدت مورد نظر قرآن قرار می رسد.

%۳۹

%۶۱

کل آرا
۸۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.