محمد تقی مصباح یزدی – ما در زمینه فرهنگ کوتاهی کرده‌ایم

ما در زمینه فرهنگ کوتاهی کرده‌ایم و نتوانستیم از فرصت انقلاب به خوبی استفاده کرده و پایه‌های اعتقادی مردم را مستحکم کنیم. این که کسانی بتوانند به این راحتی مغالطه کنند و قانون جنگل را به جای معنای واقعی آزادی به مردم قالب کنند، نشان می‌دهد، در زمینه مسایل فرهنگی کار جدی نشده است.

%۶۲

%۳۸

کل آرا
۸۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.