محمد علی ابطحی – دختران خیابان انقلاب فاسد نیستند

دختران خیابان انقلاب فاسد نیستند. آنها فقط مخالف حجاب اجباری و مخالف بی حرمتی به زنان هستند.اگر صحبت از گناه است، تهمت،گناه بزرگتری از بی حجابی است و به حکم شرع تعزیر دارد. البته زنان و دختران فاسد ومردان فاسد و فاسق زیادند وآزادانه می چرخند ولی انهادختران خیابان انقلاب نیستند.

%۶۸

%۳۲

کل آرا
۶۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.