ناصر مکارم شیرازی- مراکز و برنامه های مذهبی و فرهنگی نقش مؤثری در آرامش مردم دارد

وجود مراکز مذهبی و اجرای برنامه های دینی در شرایطی مانند زلزله بهترین وسیله آرامش و تسکین مردم است، مراکز و برنامه های مذهبی و فرهنگی نقش مؤثری در آرامش مردم دارد و مسؤولان باید توجه داشته باشند.

%۳۳

%۶۷

کل آرا
۱۰۳

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.