محمد موسوی بجنوردی – زن هم می تواند پیامبر شود

وقتی می خواهند(در  ادبیات عرب)  از زنی تعریف کنند می گویند «هذه من رجالات العلم». بنابر این چرا این آیاتی که رجال در آنها آمده را به معنای شخصیت نگیریم؟ اگر به معنای شخصیت گرفتیم یعنی زن هم می تواند پیامبر شود.

%۷۰

%۳۰

کل آرا
۱۲۷

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.