احمد جنتی- پاسخگویی در برابر مردم

اگر کارهایی شده بگویید تا مردم خوشحال شوند، اگر نشده از مردم عذرخواهی کنید و بگویید چرا کاری نشده است.

%۷۴

%۲۶

کل آرا
۹۴۴
با برچسب , , , , , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.