حسین نوری همدانی – برای دانستن جهاد باید به قرآن کریم، روایات و احادیث رجوع نماید

اگر فردی در صدد دانستن معنای جنگ است باید شاهنامه فردوسی را مطالعه کند اما برای دانستن جهاد باید به قرآن کریم، روایات و احادیث رجوع نماید.

%۳۴

%۶۶

کل آرا
۱۳۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.