علیرضا عرافی – برای شادی های حلال و سرگرمی های درست برنامه ریزی کنند

از مسئولان انتظار می رود برای شادی های حلال و سرگرمی های درست برنامه ریزی کنند و نهادهای فرهنگی و حوزه هم در این جهت باید همراهی کند و دوم آنکه هیچ یک از مسئولان در هر رده ای با خط شکنی ها و مرزشکنی ها همراهی نکنند.

%۶۶

%۳۴

کل آرا
۸۹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.