جوادی آملی-با کلاه شرعی بانک های ربوی حلال نمی شود

بانکهای ربوی، که منجر به ورشکستگی و پایین آمدن تولید می شود، حرام است و با کلاه شرعی، حلال حرام نمی شود و مع الاسف هم می خواهیم کشور امام زمان باشد و طلاق و اعتیاد در آن نباشد. آن را که نباید باور کنیم، باور می کنیم، ولی این را که باید باور کنیم باور نمی کنیم و توقع داریم خدا باران برای ما بفرستد.

%۵۴

%۴۶

کل آرا
۹۳۷
با برچسب , , , , , , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.