احسان بی‌آزار تهرانی – یک روحانی اصیل بایستی جایگاه خودش را حفظ کند

باید درنظر داشته باشیم که یک روحانی اصیل بایستی جایگاه خودش را حفظ کند و در کنار مردم باشد. اما متاسفانه ما امروز شاهد آن هستیم که بعضا جَو زده و یا جوان زده شدند؛ و یا اینکه نسبت به مردم به مرور هویت خودشان را از دست می‌دهند، و حاضرند برای جذب مردم از آن رده طلبگی خودشان فاصله بگیرند.

%۶۵

%۳۵

کل آرا
۹۱
با برچسب .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.