احمد خاتمی-طلبکاری که خیلی پررویی است

طلبکاری که خیلی پررویی است. نظام از آنها و برافروزندگان آتش فتنه طلبکار است. ۸ ماه کشور را در آشوب نگه داشتند و در کشور بحران آفرینی کردند. آبروی نظام را در جهان بردند. زیر چتر حمایت این‌ها به سیدالشهدا و امام اهانت شده و افرادی کشته شدند، باز هم طلبکاری؟! این نهایت پرروگری است که فتنه‌گران خودشان را طلبکار بدانند.

%۸۰

%۲۰

کل آرا
۹۰۶
با برچسب , , , , , , , , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.