حسن خمینی- مبارزان کشور و آقای هاشمی

بی تردید در پنجاه سال گذشته شخصی مثل آقای هاشمی نداشتیم او وزیر خارجه امام بود، در مجموعه مبارزان کشور جزو سرآمدان بود. در ایران قبل از انقلاب مانند ایشان که تا پای اعدام رفت، کمتر یافت می‌شود.

%۷۹

%۲۱

کل آرا
۸۹۴
با برچسب , , , , , , , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.