مهدی رستم نژاد – راه شهید امانتی برای بازماندگان است

راه شهید امانتی برای بازماندگان است، از این رو کسانی که بعد از شهید می مانند در قبال حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی مسئول هستند.

%۵۵

%۴۵

کل آرا
۱۲۲
با برچسب .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.