محمدجواد فاضل لنکرانی – در آینده دیگر مجتهد نخواهیم داشت

اگر درست برنامه ریزی نشود و طلاب به درستی در مسیر اجتهاد قرار نگیرند، در آینده دیگر مجتهد نخواهیم داشت.

%۳۳

%۶۷

کل آرا
۱۲۴
با برچسب .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.