محمد همتیان – اکنون معاندین فهمیدند که برای از بین دین و اسلام ناب، نباید سراغ مردم رفت، بلکه مهمترین پایگاه حوزه است

اکنون معاندین فهمیدند که برای از بین دین و اسلام ناب، نباید سراغ مردم رفت، بلکه مهمترین پایگاه حوزه است و برای همین برای آسیب رساندن به حوزه اتاق های فکر متعددی را شکل دادند.

%۵۶

%۴۴

کل آرا
۱۲۶
با برچسب .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.