احمد جنتی – هیچ انسانی راضی نیست که عده ای گرسنه باشند و عده ای با پول های مردم فقیر آلاف و الوف برای خود جمع کنند

خبرگان از مسئولین نظام توقع دارند در مورد فرهنگ و معیشت و اقتصاد و تولید اهمیت قائل شوند چون هیچ انسانی راضی نیست که عده ای گرسنه باشند و عده ای با پول های مردم فقیر آلاف و الوف برای خود جمع کنند.

%۶۷

%۳۳

کل آرا
۱۳۵
با برچسب .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.