جعفر سبحانی – حجاب واجب و ترک آن معصیت است

حجاب واجب و ترک آن معصیت است و اگر کسی معصیت را در داخل انجام دهد کسی با او کاری ندارد، ولی اگر در بیرون انجام دهد وظیفه حکومت اسلامی جلوگیری از این گناه است.

%۲۴

%۷۶

کل آرا
۱۸۵
با برچسب .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.