ناصر موسوی‌لارگانی – ملاحظات و سیاسی‌کاری‌ها را کنار بگذاریم و مبارزه با مفسدان اقتصادی را تسویه حساب سیاسی قلمداد نکنیم

اکنون در کشور اندونزی کمیسیونی با عنوان مبارزه با مفاسد وجود دارد که همین کمیسیون، رئیس مجلس این کشور را به دلیل تخلف مالی دستگیر کردند و به دلیل محرز شدن فساد این شخص، اکنون در زندان است؛ لذا اگر ما هم رودربایستی‌ها، ملاحظات و سیاسی‌کاری‌ها را کنار بگذاریم و مبارزه با مفسدان اقتصادی را تسویه حساب سیاسی قلمداد نکنیم و نگوئیم چون با فلانی نسبت دارد نباید با وی برخورد کرد، ما هم می‌توانیم با مفاسد مبارزه کنیم.

%۷۶

%۲۴

کل آرا
۲۳۵
با برچسب .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.