یوسف یوسف پور – ساده زیستی

اگر مردم ببینند مسؤولان کشور نیز در ساده زیستی همانند آنها هستند به طور اعتماد و اطمینان مردم نسبت به مسؤولان کشور بیشترخ واهد شد.

%۶۸

%۳۲

کل آرا
۱۱۴
با برچسب .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.