ناصر مکارم شیرازی – از کالاهای خارجی پرهیز کنیم تا اقتصاد داخلی تقویت شود

یکی از تدابیر مورد نیاز جامعه این است که از کالاهای خارجی پرهیز کنیم تا اقتصاد داخلی تقویت شود و تولیدکنندگان نیز باید در این راستا به دنبال افزایش کفیت و ماندگاری کالا باشند.

%۵۴

%۴۶

کل آرا
۸۹
با برچسب .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.