علی رضا اعرافی – امروزه روحانیت و حوزه در معرض خطرهایی است

امروزه روحانیت و حوزه در معرض خطرهایی است از جمله خطرات بزرگ اینکه روحانیت، خود را از سیاست جدا بداند و از باور به اینکه ما باید در عرصه اجتماع و سیاست با کمال و شجاعت حضور داشته باشیم، فاصله بگیرد.

%۴۷

%۵۳

کل آرا
۷۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.