محمدحسن ابوترابی فرد خطیب – دولت در خدمت اقتصاد ملی نیست و مانع آن است

دولت به معنای عام آن که شامل همه قوای سه گانه می شود، امروز در خدمت اقتصاد ملی نیست و مانع آن است.

%۶۰

%۴۰

کل آرا
۵۸
با برچسب .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.