سید محمد جواد علوی بروجردی – اوضاع تغییر کرده و مدرنیته رو کرده است

اوضاع تغییر کرده و مدرنیته رو کرده است، ما هم چاره‌ای نداشته‌ایم و تسلیم شده‌ایم. اما خودمان را با آن فرهنگ مدرنیته در تولید تطبیق ندادیم. باید در کشورمان براساس دستوراتی سرمایه‌گذاری اساسی می‌کردیم تا روی آن تکیه کنیم و بتوانیم با دنیا رقابت کنیم. هرکس که ذوق داشته به دنبال آن رفته است. کسانی هستند که در دنیا بهتر از ما فکر می‌کنند، تکنولوژی قوی‌تر و سرمایۀ بیشتر دارند و می‌توانند جنس ارزان‌تر و بهتر عرضه کنند. مردم هم جنس را برای خوبی و ارزانیش می‌خرند

%۶۹

%۳۱

کل آرا
۶۵
با برچسب , , , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.