ناصر مکارم شیرازی – همانگونه که بارها گفته ام عبارت حجاب اجباری واژه ای غلط است

همانگونه که بارها گفته ام عبارت حجاب اجباری واژه ای غلط است و الزام با اجبار تفاوت دارد، حجاب الزامی است نه این که اجباری باشد و هر جا که قانونی درست شد الزامی در کنار آن وجود دارد.

%۲۹

%۷۱

کل آرا
۶۳
با برچسب .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.