محمدجعفر منتظری – در مسئله خودرو گرایش مردم به سمت خودرو‌های خارجی به این دلیل است

در مسئله خودرو گرایش مردم به سمت خودرو‌های خارجی به این دلیل است که کیفیت خودر‌وهای داخلی به نحوی نیست که بتواند رضایت مردم را جلب کنند و متاسفانه به صورت یک اختاپوسی در آمده و ریشه در بعضی جا‌هایی دارد که دنبال منافع خودشان هستند.

%۷۸

%۲۲

کل آرا
۱۱۶
با برچسب , , , , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.