محمد علی ابطحی – امسال بیشتر از همیشه حق زنان است که برای دِربی به استادیوم بروند.

امسال بیشتر از همیشه حق زنان است که برای دِربی به استادیوم بروند. قرار بود صدای اعتراضهای مدنی را بشنویم. حرف زنان خیابان انقلاب، مطالبه حقوق شان بود. وقتی صدای آنان برای حقوق مشروعشان که رفتن استادیوم هم یکی از آنهاست، شنیده نشود باید صدایشان را با روسری سر‌‌‌ِ چوب کرده شنید.

%۵۶

%۴۴

کل آرا
۵۴
با برچسب , , , , , , , , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.